• Najuspješniji tim na večeri u Parku Prinčeva 1
  • Najuspješniji tim na večeri u Parku Prinčeva 2
  • Najuspješniji tim na večeri u Parku Prinčeva 3
  • Najuspješniji tim na večeri u Parku Prinčeva 4

Najuspješniji tim na večeri u Parku Prinčeva


Najuspješniji tim iz prethodnog mjeseca kao nagradu izabrao je večeru u sarajevskom restoranu Park Prinčeva. Centar CaDa je BPO kompanija i naša primarna zadaća je uposlenicima pružiti ugodan ambijent i uslove rada.

Nagrađivanje najuspješnijih timova je aktivnost koju provodimo svakog mjeseca, a kako je to sada izgledalo možete vidjeti na nekoliko fotografija.

EnglishUnknown