CaDa Solucije

Business Process Outsourcing

KO SMO MI?

CaDa Solutions d.o.o. je BPO (Business Process Outsourcing) kompanija osnovana u februaru 2016. godine sa sjedištem u Sarajevu i Tuzli. Trenutno zapošljavamo preko 200 edukovanog i stručnog kadra sa stalnom tenedencijom rasta i razvoja.

Outsourcingom se kreiraju nova radna mjesta i to za kvalifikovane – obrazovane radnike, što je jedan od naših primarnih ciljeva. Naša misija je do 2020. godine imati preko 1000 uposlenika.

Orijentirani smo svjetskom tržištu, trenutno radimo za velike svjetske kompanije te smo prepoznatljivi kao uspješna, perspektivna i stabilna internacionalna multijezična kompanija.

Uspostavili smo i primjenjujemo Sistem za upravljanje kvalitetom u svim procesima prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015, što doprinosi kontinuiranom i trajnom pobljšanju kvalitete naših usluga.

Šta je BPO?

Na savremenom konkurentnom i poslovnom tržištu koje se razvija, mnoge organizacije pojednostavljuju svoje poslovanje kroz outsourcing kako bi povećale svoju efikasnost. Outsourcing podrazumijeva prepuštanje dijela poslovnih aktivnosti kompanije vanjskom partneru. Formalno, BPO možemo definirati kao “delegiranje jednog ili više informacijsko-tehnoloških-intenzivnih poslovnih procesa na vanjskog pružatelja usluga, koji administrira i upravlja odabranim procesima na temelju definiranih i mjerljivih mjerila učinkovitosti.

Uz znanje i rad kroz proces outsourcinga mi pomažemo našim klijentima da ostanu agilni, da adekvatno i brzo reaguju na uslove poslovanja i da efikasno upravljaju troškovima i ljudskim resursima.

CaDa usluge

Naše usluge usklađujemo sa potrebama klijenata kako bi kreirali uslugu prilagođenu njihovim poslovnim strategijama i potrebama.

 • Zaprimanje narudžbi
 • Administracija firme
 • Unos podataka (data entry)
 • Data mining
 • Unos podataka (data entry)
 • Ljudski resursi
 • Platni promet
 • Statističke analize
 • Digitalizacija podataka
 • Računovodstvo
 • Robno-materijalno poslovanje

U CaDa BPO kompaniji možemo outsourcovati gotovo sve usluge ili segmente poslovanja koji ne podrazumijevaju fizički kontakt sa kupcem, tj. konzumentom proizvoda/usluge, od prevođenja dokumenata, korisničke podrške, prodaje, pa sve do web programiranja, obrade podataka, razvoja web stranica, aplikacija, softwera, unosa sadržaja i brojnih drugih usluga.

Zašto koristiti outsourcing?

 • Smanjuju se troškovi i štedi novac
 • Čini se izvršenje pojedinih zadatka bržim i efikasnijim
 • Omogućuje se rast na tržištu brže od konkurencije
 • Maksimizira se fleksibilnost radne snage i omogućuje pristup vrhunsko kvalificiranim radnicima.

CaDa tim

Za nas radi stručan, obrazovan i kvalifikovan kadar koji je u stanju ispuniti razne vrste potreba i preuzeti dio ili cijele poslovne procese naših klijenata. Stručnost, obrazovanost, preciznost, pedantnost, pouzdanost, povjerljivost, efikasnost, odgovornost su osobine koje posjeduje svaki naš uposlenik. Kontinuirano investiramo u njihovo osposobljavanje i usavršavanje jer su oni srce i duša kompanije te im nastojim pružiti izvrstan ambijent za rad. Od kvaliteta ljudskih resursa ovisi i kvalitet naših usluga te je naš fokus usmjeren na njih. Njegujemo ih i predani smo u pružanju svih alata koji su im potrebni za efikasan rad i izgradnju uspješne karijere.

Svaki naš uposlenik je osiguran, ima fiksnu, redovnu i adekvatnu platu, bonuse, stabilan posao, precizno i fleksibilno radno vrijeme, mogućnost napredovanja.

Osim poslovnog, CaDa tim živi i svakodnevni društveni život te naši uposlenici uživaju sve benefiti svoga radnog mjesta. Kao društveno odgovorna kompanija organizirali smo niz sadržaja i aktivnosti koji su u svijetu prepoznati kao izuzetno korisni za fizičko i psihičko zdravlje uposlenih osoba. Zadovoljan i uposlenik i klijent – naša je pobjeda.

Mogućnost zaposlenja

Kao mlada, uspješna i kompanija koja bilježi brzi rast i razvoj, u kontinuiranoj smo potrazi za kvalitetnim i obrazovanim kadrom. Pružamo mogućnost zaposlenja svakoj radno sposobnoj osobi koja aktivno govori strane jezike, ambiciozna je, snalazi se u timskom radu, spremna je na edukaciju i usavršavanje.

O svim našim aktivnim oglasima i uslovima, možete se informirati na web stranici i poslati vašu biografiju. Naša vrata su otvorena.

CaDa politika kvalitete

Nastojimo da naše usluge budu prepoznate kao najbolje usluge u regionu. Da bi to postigli, trajno se obvezujemo za slijedeće:

 • Uspostavljati i održavati partnerski, dugoročan i pouzdan odnos sa našim klijentima;
 • Osiguravati da je naša organizacija fokusirana na zahtjeve klijenata – njihove potrebe i očekivanja;
 • Kontinuirano prikupljati povratne informacije od naših klijenata te reagovati na brz, primjeran i fleksibilan način na njihove potrebe i očekivanja;
 • Postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve kvalitete i informacijske sigurnosti – usaglašene sa zahtjevima klijenta – te kontinuirano provoditi kontrolu, ispitivanje i vrednovanje postignutih ciljeva kao nužan preduslov za uspješno poslovanje CaDa Solutions;
 • Investirati u kontinuirano osposobljavanje naših zaposlenika, njihov razvoj i stručnost, jer se kvalitet naših usluga u osnovi zasniva na kvaliteti ljudskih resursa;
 • U cilju postizanja što većeg zadovoljstva svih uposlenika, stvarati ambijent timskog rada i osigurati izvrsne uslove za rad;
 • Održavati i povećavati kvalitet i pouzdanost opreme u procesu isporuke usluga CaDa Solutions (za postizanje zahtjevane kvalitete);
 • Osigurati da se zahtjevi međunarodnog standarda ISO 9001:2008 kontinuirano ispunjavaju i zadovoljavaju u svim segmentima naših procesa a u skladu sa Poslovnikom kvalitete i pripadajućom dokumentacijom, te stalno poboljšavati efektivnost sistema upravljanja kvalitetom.
Prijavite se na naš newsletter